Jak pracovat s třídním kolektivem

Toto téma je také velmi klíčové k tomu, aby ve třídách vládla harmonie a žáci včetně pedagogů trávili čas v podporujícím prostoru. Již profesor Jaro Křivohlavý upozorňoval na to, že pro výchovu a správný vývoj zdravého sebevědomí je velmi důležitá harmonie mezi výtkou/kritikou a uznáním. Také říkal, že pokud dítěti jedenkrát něco vytkneme, měli...

S prevencí sociálně patologických jevů je důležité začít již v první třídě. Při své preventivní činnosti na to kladu velký důraz. Zaměřuji se na trénování základních sociálních dovedností, které mají nejenom preventivní dopad, ale zároveň i zefektivňují výuku. Jednou z těchto dovedností je "Pravidlo diskuze" - aktivní posluchač, ohleduplný řečník....