Uvolnil se nám TERMÍN na realizaci preventivních programů:

Preventiv programy pro

školní rok 2022/2023

V letošním školním roce budeme realizovat tato témata: 

1) Na jedné lodi - ideální pro první třídy, kdy se s dětmi nalodíme, zvolíme kapitána apod. Cílem tohoto programu je podpořit pozitivní vztah ke škole. Dalším cílem je u žáků podpořit základní důležité dovednosti - sluchová a zraková percepce, ohleduplná komunikace. K tomu nám poslouží "dalekohledy - oči, antény - uši a vysílačky - pusinky" - naučíme se s nimi správně pracovat.

2)Dobrá x špatná legrace aneb legrace musí být - cílem tohoto programu je pochopit, že nevhodná legrace může velmi ublížit. Uvědomit si, že každý může naprosto stejnou situaci prožívat zcela jinak. Program se snaží podpořit empatii a vzájemnou ohleduplnost.

 

3)Hluk ve třídě aneb "v utajení" - jak snížit hlukový smog? Jsou kolektivy, které vytváří daleko větší hluk než jiné. Někdy je to díky zápalu pro věc, jindy kvůli neohleduplné komunikaci. Cílem programu je naučit žáky ohleduplnosti. Díky "testu signálu" zjistíme, jak je důležité dodržovat pravidlo diskuze - být ohleduplný řečník a aktivní posluchač. Ukážeme si, jak lze hlukový smog snížit a proč je to vlastně důležité - mít kolem sebe klidné harmonické prostředí. Představíme si různé podpůrné pomůcky ;-)

 

4)"Drž se plánu" aneb každý roste svým tempem - tento program je zaměřený na vlastní rozvoj, sebemotivaci, práci s časem. Podporuje též ohleduplnost k odlišnostem - proč není dobré se porovnávat, ale pouze se vzájemně inspirovat. Vhodné pro kolektivy, které se hodně porovnávají; pro kolektivy, kde jsou mezi dětmi velké rozdíly; pro kolektivy, kde se hodně žaluje apod.


5) Chyba nás posouvá aneb "plnou parou vpřed" - program zaměřený na práci s chybou. Co ohrožuje naší plavbu? Jak mám s chybou pracovat? Proč se mi některé věci stávají opakovaně - co s tím?

 

6) Sebeovládání aneb "upusť páru" - program zaměřený na posílení stresové odolnosti, zvládání emocí, překonávání nechuti či lenosti, získávání dovedností pomocí psychosociálních her. Mnoho žáků zná pravidla. Ví, jak se správně chovat. Ale při stresové situaci sklouznou k naučeným zvyklostem. Dodatečně chápou, kde udělali chybu, přesto ji později opět zopakují. Proč tomu tak je? Dost možná vše umí na té informativní úrovni, žel vědomosti nejsou převedené ve schopnost a dovednost. Ukážeme si hry, u kterých se mohou tyto dovednosti nenásilně naučit a tím posílit svou odolnost vůči náročným situacím.

 

Všechny programy máme zpracované do 3 variant upravené dle věku - lze tedy témata realizovat od první do deváté třídy. Pouze téma "na jedné lodi" je určeno jen pro mladší žáky /1.-3.tř/. Velmi dbáme na to, aby pedagogové dostali podporu v tématu nadále pokračovat a se svými žáky rozvíjet důležité sociální kompetence. Proto doporučujeme, aby se programu vždy účastnil třídní učitel. Ten totiž od nás dostane materiály k tématu realizovaného programu /pracovní listy, aktivity, nahraný webinář/ a také možnost neomezené konzultace, kdyby některé aktivity potřeboval prokonzultovat.

 

Programy realizujeme ve dvou možnostech časové dotace: 

1 x 45 minut - cena 70kč/žák

2 x 45 minut - cena 100kč/žák

Je nutné objednat program minimálně pro 4 třídy!! Z důvodu časové efektivity. 

Náš tým se skládá z 5ti lektorek. Je tedy možné v jednom dni realizovat i více programů najednou.  

Dotazy či objednávky na: centrum.pochoden@gmail.com  702 969 908