Uvolnil se nám TERMÍN na realizaci preventivních programů:

Preventiv programy pro

školní rok 2023/2024

V letošním školním roce budeme realizovat tato témata: 


1)  "Agenti v utajení - po stopách pana Pravdy" (verze pro mladší 1.-5.tř) 

 "S Pravdou to není snadné" (verze pro starší cca 5.-9.tř)

Popis programu: žáci zjistí, jak snadno můžeme někomu křivdit - domýšlet si něco. Vyzkouší si používat popisný jazyk, díky kterému zlepší své komunikační dovednosti. Vyzkouší si, jak lépe zvládat konfliktní situace. Naučí se vyjadřovat své pocity, postřehy, potřeby aniž by druhému křivdili. Pochopí, že je důležité být v komunikaci otevřený, ale neútočný, protože každý můžeme mít na stejnou věc naprosto odlišný pohled. 

Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie, rozvoj komunikačních dovedností, respekt k odlišnému pohledu. 


2) "Agenti v utajení - vyjednavač" 
(verze pro mladší 1.-5.tř)  
   "Umím vyjednávat a spolupracovat." 
(verze pro starší cca 5.-9.tř)

Popis programu:  ˇŽáci si vyzkouší pracovat s různými technikami vyjednávání. Zjistí, jak se může více lidí domluvit na jedné věci. Díky tomu také budou mít žáci možnost rozvíjet své komunikační dovednosti. Dozví se, proč je důležité respektovat domluvené. Co mohou dělat, pokud nejsou spokojeni s návrhem ostatních. Jaké jsou metody, postupy a techniky vyjednávání. Některé z metod si prakticky vyzkouší. 

Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj spolupráce a schopnost dodržování dohod. 


 3)"Agenti v utajení - Hledá se NE" (verze pro mladší 1.-5.tř)  

"NE (ne)znamená (ne)mám tě rád" (verze pro starší 5.-9.tř)

Popis programu: Odmítnutí máme většinou spojené s něčím negativním. Mnohé děti a mnozí mladí lidé se bojí říkat ne, protože nechtějí přijít o kamarády, o IMAGE. V tomto programu budou mít žáci možnost vidět, jak "NE" může být prospěšné. Jak je důležité umět odmítnout. Vyzkouší si různé způsoby správného "Ne". Žáci uvidí, že Ne vytváří hranice bezpečného místa. Ukážeme si, jak je důležité "Ne" toho druhého respektovat. 

Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů. Respektování vzájemných hranic. Rozvoj komunikačních dovedností. 

 

4)"Jak jsem přišel na svět" - (určeno žákům 2.-3. tř.)

Popis programu: - Žáci se seznámí se vztahem mezi mužem a ženou, vzájemné ohleduplnosti. Žáci získají povědomí o těle, jeho vývoji (o narození, odlišnosti mezi mužem a ženou). Získají povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí. (Prevence sexuálního zneužívání).Žáci budou umět pojmenovat části těla, včetně pohlavních, znát jejich funkci. Žáci porozumí běžným projevům emocí a nálad. Žáci budou vnímat, že svět má svůj řád. Žáci získají porozumění, že tělesné změny jsou přirozené. Získají povědomí o těhotenství, jeho průběhu. Role muže a ženy v tomto období. Žáci se učí ptát na vše, čemu nerozumí. (Vše probíhá s ohledem na věk velmi citlivě. Programy byly realizovány již v minulých letech a u žáčků i pedagogů sklidily úspěch.)

 

"Velmi dbáme na to, aby pedagogové měli možnost v tématu nadále pokračovat a se svými žáky tak mohli rozvíjet důležité sociální kompetence. Proto doporučujeme, aby se programu vždy účastnil/a třídní učitel/ka. Ten totiž od nás dostane materiály k tématu realizovaného programu /pracovní listy, aktivity, nahraný webinář/ a také možnost neomezené konzultace, kdyby některé aktivity potřeboval prokonzultovat."

 

Časová dotace programů - cena: 2 x 45 minut - cena 100kč/žák

Je nutné objednat program minimálně pro 4 třídy!! Z důvodu časové efektivity. 

Náš tým se skládá z 5ti lektorek. Je tedy možné v jednom dni realizovat i více programů najednou.  

Dotazy či objednávky na: centrum.pochoden@gmail.com  tel.: 733 199 500