Semináře pro pedagogy

 

Máte zájem o proškolení pedagogického sboru? Domluvte si téma školení a termín na tel.: 733 199 500 nebo na centrum.pochoden@gmail.com

Cena se odvíjí od časové dotace, náročnosti na přípravu, počet ujetých kilometrů.

Všeobecně je cena: 8000kč/4h školení; 13000kč/8h školení

Témata na která nejčastěji školíme: Třídnické hodiny. Jak tvořit třídní pravidla + efektivní řetězec důsledků. Rozvoj komunikačních dovedností u žáků. Jak naučit žáky řešit konflikty. Jak pracovat s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Rozvoj pracovního tempa a pozornosti u žáků. Lze připravit i jiné téma.