Poradna Písek

Naše poradenské pracoviště v Písku pracuje s dětmi různého věku s různými potřebami. 

- u dětí rozvíjíme pozornost a soustředění /Program PAMIS/

- rozvíjíme sociální dovednosti 

- rozvíjíme samostatnost a pracovní tempo

- pracujeme s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami

- věnujeme se dětem s Aspergerovým syndromem, PAS, LMR

- pracujeme s nadanými dětmi 

- pracujeme s dětmi předškolního věku

- pracujeme s dětmi s výchovnými problémy - upevňování sociálně přijatelného chování

Konzultace/terapie pouze na základě telefonické domluvy: 

 TEL.: 702 969 908

/Konzultace jsou 45min - 60 min dlouhé. /  Cena: 600Kč