Intervence

Realizujeme programy specifické primární prevence, jejichž cílem je terapeutická práce s třídním kolektivem zasaženým vztahovými konflikty, šikanou, nerespektováním autorit či jinou sociální patologií. V rámci programů reagujeme na práci s konkrétním případem a snažíme se o formování nových sociálních vzorců, které pomohou vytvořit bezpečné a rozvíjející prostředí. 

Před samotnou realizací intervence je potřeba prokonzultovat specifika třídního kolektivu a společně domluvit konkrétní zakázku. 

centrum.pochoden@gmail.com