Dáváme žákům dostatek pozitivní pozornosti? 

10.06.2022

Toto téma je také velmi klíčové k tomu, aby ve třídách vládla harmonie a žáci včetně pedagogů trávili čas v podporujícím prostoru. Již profesor Jaro Křivohlavý upozorňoval na to, že pro výchovu a správný vývoj zdravého sebevědomí je velmi důležitá harmonie mezi výtkou/kritikou a uznáním. Také říkal, že pokud dítěti jedenkrát něco vytkneme, měli bychom mu 6x věnovat pozitivní pozornost (promluvit na něj vlídně). Věnujeme svým žákům i pozitivní pozornost? Jak často? V každé třídě se najde žák, kterému je věnována více ta negativní. Proč? Protože "zlobí", neposlouchá, nepracuje, vyrušuje apod.... Jak to tedy udělat, aby se mu více dostávala ta pozitivní pozornost? 

Co pomáhá, abychom si žáků nevšímali pouze, když něco (ne)dělají. 

Možná teď přemýšlíte, za co byste takové žáky mohli pochválit? Budete se divit, ale vůbec není nutné vymýšlet pochvaly. Ono stačí, když se zaměříte na to, abyste žákům věnovali jakoukoliv pozitivní pozornost. Co to tedy je? Oslovíte dítě jménem a promluvíte na něj. Tak jednoduché to je. Je důležité, aby to bylo milé a vlídné promluvení. Například: "Petře, vidím, že máš ze své práce radost." nebo "Leničko, všimla jsem si, že už máš hotovo." či "Tomáši, vidím, že máš uklizeno." 

Mnoho dětí má na negativní pozornost vytvořenou "závislost". Takže, pokud si jich dlouho nikdo nevšimne, začnou na sebe upozorňovat. Občas, když ve třídách zavedeme nový "řetězec důsledků" a nový přístup, tito žáci se dočasně začnou chovat ještě hůř. Proč? Protože mají vytvořený stereotyp, který jsme změnou zcela narušili. Oni jsou zvyklí, že dostávají negativní pozornost a proto si o ni říkají. Tady je moment, kdy je velmi důležité vytrvat a dávat dětem dostatek té pozitivní pozornosti, aby si vytvořily nový stereotyp. 

Velmi dobrou pomůckou pro podporu v období, kdy posilujete pozitivní pozornost je naše sada "Poklad - dodržování pravidel, sebehodnocení". Tato sada je určena pro práci s dětmi na prvním stupni.