Celá sada "Celoroční projekt EMOCE" pro II. stupeň ZŠ a SŠ v pdf.

AKCE na tento týden!!!!

Celá sada celoročního projektu EMOCE ve formátu PDF.

Jedná se o soubor přestávkových aktivit na téma Emoce. (Testy, pokusy, výzvy, pracovní listy, hry aj.) Sedm témat, rozpracovaných do různých úkolů, které žáci plní už jenom tím, že nad nimi přemýšlí a pozorují sebe a své okolí. Nebo si mohou vytvořit tzv. svůj vlastní šanon poznatků o tom, kdo jsem a jak se sebou pracovat.

Sada také obsahuje 37 vypracovaných příprav do hodin, pokud byste se rozhodli projekt zařadit například do třídnických hodin. 

Po absolvování aktivit si budou žáci lépe rozumět a budou umět pracovat se svými emocemi. V dnešní době je trendem emoce potlačovat, zapírat a nepřiznat si je, natož přemýšlet, co za nimi stojí a proč je prožívám. Tato sada je určena k tomu, aby se žáci prakticky naučili emoce zpracovávat, porozumět jim. Společnost se snaží vytvořit jakýsi obraz toho, co je a není normální, což je samozřejmě dobře. Žel, tu ale dochází k určité askezi, která některé temperamenty nutí zapírat svou přirozenost. Díky tomu narůstají psychické problémy již u malých dětí - připadají si, že nejsou v pořádku, když prožívají určité stavy. Tím jsou o to více podráždění, protože si neumí se svými stavy poradit. Potom přichází puberta, která sama o sobě je plná emocí a i dosud naprosto bezproblémové děti mohou být díky emoční nestabilitě ohroženy různými sociálně patologickými jevy, jako jsou: drogy, alkohol, sklony k sebevraždám, sebepoškozování a jiná rizika.

Celou sadu Vám po zaplacení zašleme na mail ve formátu PDF. 

550,00 Kč