Celoroční projekt Emoce

04.04.2020

Celoroční projekt pro II. stupeň ZŠ a SŠ na téma Emoce.

Co to je?

Soubor přestávkových aktivit na téma Emoce (Testy, pokusy, výzvy, pracovní listy, hry aj.) Sedm témat, rozpracovaných do různých úkolů, které žáci plní už jenom tím, že nad nimi přemýšlí a pozorují sebe a své okolí. Nebo si mohou vytvořit tzv. svůj vlastní šanon poznatků o tom, kdo jsem a jak se sebou pracovat.

K čemu je sada dobrá?

Po absolvování aktivit si budou žáci lépe rozumět a budou umět pracovat se svými emocemi. V dnešní době je trendem emoce potlačovat, zapírat a nepřiznat si je, natož přemýšlet, co za nimi stojí a proč je prožívám. Tato sada je určena k tomu, aby se žáci prakticky naučili emoce zpracovávat, porozumět jim. Společnost se snaží vytvořit jakýsi obraz toho, co je a není normální, což je samozřejmě dobře. Žel, tu ale dochází k určité askezi, která některé temperamenty nutí zapírat svou přirozenost. Díky tomu narůstají psychické problémy již u malých dětí - připadají si, že nejsou v pořádku, když prožívají určité stavy. Tím jsou o to více podráždění, protože si neumí se svými stavy poradit. Potom přichází puberta, která sama o sobě je plná emocí a i dosud naprosto bezproblémové děti mohou být díky emoční nestabilitě ohroženy různými sociálně patologickými jevy, jako jsou: drogy, alkohol, sklony k sebevraždám, sebepoškozování a jiná rizika.

Je možné sadu použít i pro inkluzivní třídu?

Ano, právě tato výuková sada je skvělým nástrojem, jak tuto třídu naučit se vzájemně chápat. Jednou z důležitých dovedností, kterou se žáci naučí, je ovládat se - a to ne tím, že budou své emoce popírat a hromadit ve svém nitru, ale naučí se je zpracovávat, chápat je a pracovat s nimi - pomocí různých metod, které budou mít také v sadě k dispozici vyzkoušet.

Ovládáš své emoce? Nebo ony ovládají tebe? 


Proč "přestávková prevence"? Co to znamená?

Sada je vytvořena na žádost pedagogů, kteří vyjádřili potřebu praktické výuky sociálních dovedností, ale tak, aby to co nejméně zasahovalo do vzdělávacího plánu školy. Proto hlavním prostore pro získávání dovedností se v této sadě staly přestávky. Pedagog bude postupně svým žákům vyvěšovat výzvy ve třídě, a ti je budou třeba jen pouhým přemýšlením žáci plnit.

Kde máme jistotu, že žáci úkol splní?

Je dokázané, že pokud dostanete "brouka" do hlavy, tak chtě nechtě se jím zabýváte. Žáci budou mít například úkol pozorovat, co je vytáčí. Takže i kdyby nechtěli s úkolem pracovat, ve chvíli kdy se rozčílí, vzpomenou si na výzvu a uvědomí si, že je právě toto rozčílilo - díky tomu se začnou lépe poznávat. Dále budou mít například za úkol, zkusit nějaké z nabízených uvolňovacích aktivit, aby stres lépe zvládali. A mnoho jiného. Aktivity jsou zpracovány tak, aby na sebe navazovaly a prohlubovaly danou dovednost. Proto v žádném případně nedoporučuji plnit úkoly náhodně, ale dle navrhovaného harmonogramu. Samozřejmě doporučuji i pravidelnou reflexi a sdílení.

Aktivity jsou vhodné pro všechny třídy druhého stupně nebo jsou nějak věkově upraveny?

Aktivity jsou tvořené tak, aby byly vhodné pro všechny. V případě nějakých speciálních potřeb třídy budete mít k dispozici neomezenou možnost konzultací po telefonu nebo mailem.

Lze tato sada propojit i s výukou?

Ano, sadu lze použít i jako pomůcku do výuky. Přestávkové výzvy můžete využít jako přípravu žáků na téma. V každé sadě je totiž k dispozici flash disk, na kterém jsou zpracované vyučovací hodiny včetně prezentace. Můžete se tak celým tématem zabývat v hodinách, např.: Výchova ke zdraví nebo téma pojmout jako celoroční projekt do třídnických hodin.

Mohou sadu využívat všechny třídy?

Ano, stačí jedna sada pro celou školu. Snažíme se při tvorbě myslet ekologicky.

Jak se s touto sadou pracuje?

XXL plakáty a pracovní listy škola vyvěsí někde ve společných prostorách školy - chodba, vestibul aj. Z příručky si pedagog každé třídy okopíruje potřebnou výzvu či pracovní listy a ty vyvěsí ve své třídě. Postupně dle doporučeného časového rozvrhu. Na těchto výzvách jsou odkazy na "Plakáty", na kterých lze najít odpověď.

Co když si nebudeme vědět s realizací rady?

Spolu se sadou získáváte neomezené konzultace přímo s autorkou. Při zahájení projektu napíše každý pedagog, který bude se svou třídou tuto sadu používat, autorce mail, že začal. Tím začne spolupráce, při které je možnost konzultací či úprav některých aktivit na míru dle potřeb dané třídy. Tyto konzultace probíhají buď telefonicky, nebo mailem. Podle toho, co Vám v dané situaci bud více vyhovovat.

Co sada všechno obsahuje?

4ks XL pracovních listů velikosti A2
1ks XXL pracovní list ve velikosti A1
4ks XXL výukových plakátů ve velikosti A1
Příručka s popisem, jak se sadou pracovat.
1ks Flash disk na kterém je vše tištěné i k dispozici v Pdf podobě; jsou tam ve wordu zpracované přípravy do vyučovacích hodin, návrh na projektový den.


Máme zájem projekt realizovat