Celoroční projekt EMOCE pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ; CELÁ SADA - TIŠTĚNÁ

Edukační sada - celoroční projekt

Soubor přestávkových aktivit na téma Emoce. (Testy, pokusy, výzvy, pracovní listy, hry aj.) Sedm témat, rozpracovaných do různých úkolů, které žáci plní už jenom tím, že nad nimi přemýšlí a pozorují sebe a své okolí. Nebo si mohou vytvořit tzv. svůj vlastní šanon poznatků o tom, kdo jsem a jak se sebou pracovat. 

Po absolvování aktivit si budou žáci lépe rozumět a budou umět pracovat se svými emocemi. V dnešní době je trendem emoce potlačovat, zapírat a nepřiznat si je, natož přemýšlet, co za nimi stojí a proč je prožívám. Tato sada je určena k tomu, aby se žáci prakticky naučili emoce zpracovávat, porozumět jim. Společnost se snaží vytvořit jakýsi obraz toho, co je a není normální, což je samozřejmě dobře. Žel, tu ale dochází k určité askezi, která některé temperamenty nutí zapírat svou přirozenost. Díky tomu narůstají psychické problémy již u malých dětí - připadají si, že nejsou v pořádku, když prožívají určité stavy. Tím jsou o to více podráždění, protože si neumí se svými stavy poradit. Potom přichází puberta, která sama o sobě je plná emocí a i dosud naprosto bezproblémové děti mohou být díky emoční nestabilitě ohroženy různými sociálně patologickými jevy, jako jsou: drogy, alkohol, sklony k sebevraždám, sebepoškozování a jiná rizika.

3 250,00 Kč