8 online setkání - Jak na třídnické hodiny

Skvělá nabídka!!!!

Stále se k nám můžete připojit!

Každý týden bude probíhat 45min online setkání, ze kterého bude pořízený záznam /není tedy povinná účast/. Po každém online setkání bude mít každý účastník nárok na 20 minutovou online osobní konzultaci - termín a čas si domluvíme dle vašich i našich možností. Tuto možnost můžete, ale nemusíte využít. Během setkáních si budeme povídat o možnostech, jak efektivně využít třídnické hodiny. Ukážeme si mnoho praktických ukázek, které budete moci ihned vyzkoušet v praxi. Monitorování sociálně-patologických jevů, posilování důvěry v třídním kolektivu, rozvíjení důležitých sociální dovedností, práce se sluchovou a zrakovou pozorností, sdílení různých pomůcek. 

Termíny živých vysílání: 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12. Vždy od 19hod. 

Z každého vysílání bude pořízen záznam, který vám bude poskytnut včetně všech materiálů. Vysílání bude probíhat přes google meet. Kód pro připojení vám pošleme mailem den před vysíláním. 

Získáte osvědčení o absolvování. Ale hlavně mnoho praktických rad, spousta materiálů a konzultační podporu. 

1 500,00 Kč